Het is gemakkelijk om te erkennen dat je zelf fouten hebt gemaakt. Zelfs om te erkennen, dat je een zondig mens bent. Maar maak het maar eens concreet. Ik wil een poging doen. In de afgelopen jaren ben ik heel erg teleurgesteld geraakt in predikanten en in het bijzonder in hoogleraren. In mijn ogen hebben sommigen hun ambt grote schade toegebracht door hun werkwijze. Maar mijn teleurstelling is te gemakkelijk en te vaak omgeslagen in verachting. Dat gaat in tegen het vijfde gebod. Het was en is mijn roeping om hen hoog te achten, niet om wie ze zijn, maar om hun ambt. Dat heb ik onvoldoende gedaan. In plaats daarvan ben ik te gemakkelijk meegegaan in negatief gepraat, waarbij ik het hoog houden van hun goede naam niet voorop heb laten gaan. In mijn boekje ‘Broeder weg’ heb ik een verantwoording willen geven van mijn zorg over de koers van de GKv. Mijn standpunt daarin is nog onveranderd. Toch heb ik, ondanks mijn poging om zorgvuldig te zijn, wel te onbeschermd geformuleerd als het ging om de namen van hoogleraren. Ik had bijvoorbeeld meer moeite kunnen doen om de suggestie te vermijden dat hoogleraren in de GKv van Kampen-Noord aan de kant van satan stonden.