Over mij

Ik ben in 1980 geboren in Bergentheim (Overijssel). Daar ben ik opgegroeid op een veehouderijbedrijf. De liefde voor het platteland en de melkveehouderij in het bijzonder ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Aanvankelijk richtte ik mezelf helemaal op een toekomst in de agrarische sector. Van 1998 tot 2002 volgde ik de opleiding Veehouderij aan de CAH in Dronten. Nadat ik die opleiding had afgerond, ben ik een ruim halfjaar werkzaam geweest als assistent accountant op de land- en tuinbouw afdeling van een accountantskantoor.

In die tijd ben ik begonnen met de vooropleiding klassieke talen, die toen nog gezamenlijk werd gegeven door de TU’s van Kampen en Apeldoorn. Van 2004 tot 2007 studeerde ik theologie in Kampen, waar ik de bachelor afrondde. De master theologie volgde ik aan de TUA in Apeldoorn. In januari 2012 studeerde ik daar af met als major Oude Testament.

Ook de liefde voor het geloof kreeg ik mee vanuit mijn opvoeding. Mijn ouders hebben mij en mijn broers en zussen opgevoed met eerbied voor de Heere vanuit het besef dat we mogen leven uit genade alleen door Jezus Christus. De Heere heeft hen als middel willen gebruiken en zegenen.

In januari 2010 stelde ik me onder opzicht en tucht van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Kampen-Noord. Die gemeente stond toen beter bekend als de Ichthusgemeente. Het was in die tijd, dat deze gemeente officieel niet meer als wettig werd geaccepteerd in het kerkverband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

Op 17 november 2012 werd ik bevestigd als predikant in de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o. Sindsdien mag ik met veel vreugde in het ambt van dienaar van het Woord werkzaam zijn. Op 24 augustus 2019 werd ik bevestigd in de Gereformeerde Kerk Assen-Kornhorn.

weiland met koeien