Publicaties

 

Broeder weg

Heres, L., Broeder weg. Over de ingrijpende koerswijziging van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Hoe de ondermijning van het gezag van Gods levende en krachtige Woord scheiding werkt. (Elburg: Uitgeverij Ipenburg 2008)

mhipenburg@kpnmail.nl; ISBN 978-90-701050-75; € 14,50

‘Broeder weg’ geeft een algemene beschrijving van de ingrijpende koerswijziging in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

 

Lees maar

Heres, L. (red.), Lees maar. Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag. Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven. (Elburg: Uitgeverij Ipenburg 2011)

mhipenburg@kpnmail.nl; ISBN 978-90-70105-14-3; € 19,90

‘Lees maar’ gaat dieper in op de theologische achtergronden van de omgang met het Woord van God in de GKv. Het boek is samen met andere schrijvers geschreven. De andere auteurs zijn C. Koster, J.P.C. Vreugdenhil, H. Vreugdenhil-Busstra en ds. J.R. Visser. Ook bevat het een bijdrage van dr. P. de Vries en een voorwoord van drs. L.J. Geluk.